Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa

 

 1. Przysługuje obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny tj. wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. oraz deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.
 2. Wynosi  300 zł na osobę.
 3. Pomoc jest udzielana  na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
 4. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
 5. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:
  – imię (imiona) i nazwisko;
  – datę urodzenia;
  – obywatelstwo;
  – płeć;
  – rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
  – serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
  – informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  – adres pobytu;
  – dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
  – numer PESEL.
 6. Dokumenty niezbędne w trakcie składana wniosku:
  – dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL;
  – dokument potwierdzający tożsamość;
 7. Wniosek można złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach przy al. Niepodległości 4 w godzinach 8:00-16:00.
 8. Informację w sprawie świadczenia i jego realizacji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będzie udzielał telefonicznie, mailowo  lub za pośrednictwem innych dostępnych środków komunikacji.
 9. Wypłata świadczenia będzie dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, bądź w inny sposób określony przez organ wypłacający świadczenie.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-03-24 21:00

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Czajka

2022-03-24 21:00

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Czajka

2022-03-24 21:00

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Czajka

2022-03-24 21:00

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Czajka

2022-03-24 20:58

Dodanie artykułu - Agnieszka Czajka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4

46 833 39 48
sekretariat@moprskierniewice.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.