Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacje ogólne

Wyświetl stronę główną » Piecza zastępcza » Informacje ogólne

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Ma ona charakter czasowy i zapewnia:

  1. Czas potrzebny na pracę z rodziną biologiczną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub - gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka.
  2. Przygotowanie dziecka do:
    1. godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
    2. pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
    3. nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych.
  3. Zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i  kulturalno-rekreacyjnych dziecka.


Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka.

W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub gdy władza ta została im ograniczona Jest to więc forma pomocy dziecku w przypadku niemożności zapewnienia mu opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.

Rodzina zastępcza jest częścią szerszego systemu na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie. System ten tworzy zarówno rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka, placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, jak i rodzina biologiczna oraz asystent rodziny, a także sąd decydujący o losie dziecka, kurator oraz inne instytucje świadczące pomoc na rzecz dziecka i rodziny w kryzysie (organizacje pozarządowe, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej).

Grupy wsparcia dla rodzin  zastępczych odbywają się w każdą środę miesiąca w godzinach 15:00 - 17:00 w pokoju nr 8

Informacje

Rejestr zmian

2023-07-13 13:22

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2023-07-12 15:33

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2023-07-12 15:32

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2023-07-11 14:12

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2023-07-11 13:42

Edycja artykułu - Anna Gorgol-Chmielewska

2023-07-11 13:40

Edycja artykułu - Anna Gorgol-Chmielewska

2023-07-11 13:34

Edycja artykułu - Anna Gorgol-Chmielewska

2023-07-05 15:04

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2022-08-02 11:16

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2022-08-02 10:48

Dodanie artykułu - Agnieszka Czajka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4

46 833 39 48
sekretariat@moprskierniewice.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.