Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Świadczenia finansowe przysługujące osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą

Wyświetl stronę główną » Piecza zastępcza » Świadczenia finansowe przysługujące osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, przysługują na każde umieszczone dziecko następujące świadczenia:

Świadczenia obligatoryjne:

a) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –nie niższe niż kwota:

  • 746 zł miesięcznie – w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
  • 1131 zł miesięcznie – w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka;

b) dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – nie niższy niż kwota 227 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka;

c) dodatek wychowawczy przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia – w  wysokości 500 zł miesięcznie – wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują:

a) wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

b) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka lub funkcjonuje rodzina zastępcza niezawodowa lub zawodowa wychowująca co najmniej 4 dzieci;

 c) środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego

Świadczenia fakultatywne dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka:

a) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;

b) świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami    przyjmowanego dziecka - jednorazowo;

c) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki- jednorazowo lub okresowo;

Informacje

Rejestr zmian

2022-08-02 10:53

Dodanie artykułu - Agnieszka Czajka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4

46 833 39 48
sekretariat@moprskierniewice.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.