Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.moprskierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.moprskierniewice.pl/artykuly/328

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Podtytuł: Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Skierniewice na lata 2022-2026