Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Dodatek osłonowy

Wyświetl stronę główną » Dodatek osłonowy » Dodatek osłonowy

Podtytuł: Kontakt: 46 880 95 25, 46 880 95 26 oraz 46 880 95 38 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16.00.

 

 


Szanowni Państwo,

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy od stycznia  2022r. realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy miasta Skierniewice mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy  Rodzinie w Skierniewicach przy al.Niepodległości 4 w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych maksymalnie do 31 października 2022 r.
Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
•    jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
•    gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
•    gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
•    gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

 
Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski będzie można składać:
  • elektronicznie – od 17 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego,
  • tradycyjnie (papierowo) – od 17 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach przy al. Niepodległości 4 od poniedziałek do piątku godziny 8:00 do 16:00 – pod warunkiem zachowania wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 46 880 95 25, 46 880 95 26 oraz  46 880 95 38 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16.00.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym  
(Dz. U z 2022 r. poz. 1)
 
W załącznikach znajdują się:
  • załącznik 1 - wniosek o dodatek osłonowy
  • załącznik 2 - wskazówki jak wypełnić wniosek
 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-02-02 12:44

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Czajka

2022-01-23 14:45

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2022-01-23 14:42

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2022-01-12 12:58

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2022-01-12 12:27

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2022-01-12 12:23

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2022-01-10 10:03

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2022-01-10 09:51

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2022-01-10 09:49

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2022-01-10 09:48

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2022-01-10 09:42

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2022-01-10 09:40

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2022-01-10 09:39

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2022-01-10 09:38

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2022-01-10 09:20

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Czajka

2022-01-10 09:20

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Czajka

2022-01-10 09:20

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2022-01-10 09:08

Dodanie artykułu - Agnieszka Czajka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4

46 833 39 48
sekretariat@moprskierniewice.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.