Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Rejestr zmian

Wyświetl stronę główną » Rejestr zmian

Rejest zmian na stronie z ostatnich 360 dni.

2022-08-25 09:04
Dodatek węglowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-08-23 13:15
Dodatek węglowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-08-23 12:52
Zaproszenie do złożenia oferty na organizację zadania
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2022-08-23 12:38
Dodatek węglowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-08-23 11:52
Informacja o wynikach konsultacji społecznych
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-08-23 11:50
Informacja o wynikach konsultacji społecznych
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-08-23 11:48
Informacja o wynikach konsultacji społecznych
Dodanie artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-08-22 15:13
Dodatek węglowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-08-22 15:11
Dodatek węglowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-08-22 12:56
Terminy wypłat
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-08-22 09:42
Dodatek węglowy
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2022-08-22 08:45
Dodatek węglowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-08-18 09:55
Dodatek węglowy
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dodatek węglowy
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2022-08-18 09:51
Dodatek węglowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-08-18 09:50
Dodatek węglowy
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2022-08-18 09:44
Dodatek węglowy
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2022-08-18 09:38
Dodatek węglowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-08-18 09:31
Dodatek węglowy
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2022-08-18 09:17
Dodatek węglowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-08-18 09:15
Dodatek węglowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-08-18 09:14
Dodatek węglowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka
Dodatek węglowy
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dodatek węglowy
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2022-08-18 08:51
Dodatek węglowy
Dodanie artykułu
Agnieszka Czajka

2022-08-04 08:30
Zaproszenie do złożenia oferty na organizację zadania
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-08-04 08:29
Zaproszenie do złożenia oferty na organizację zadania
Dodanie artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska
Zaproszenie do złożenia oferty na organizację zadania
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-08-04 08:28
Zaproszenie do złożenia oferty na organizację zadania
Dodanie artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-08-02 14:39
Terminy wypłat
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-08-02 11:16
Informacje ogólne
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-08-02 10:51
Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
Dodanie artykułu
Agnieszka Czajka

2022-08-02 10:48
Informacje ogólne
Dodanie artykułu
Agnieszka Czajka

2022-07-28 10:20
Druki wniosków
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Druki wniosków
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Druki wniosków
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Druki wniosków
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Druki wniosków
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Druki wniosków
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Druki wniosków
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-07-28 10:19
Druki wniosków
Dodanie artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska
Świadczenie rodzinne
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-07-25 13:52
Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-07-25 13:41
Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Edycja załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-07-25 13:40
Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Edycja załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-07-25 13:34
Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-07-25 13:30
Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Dodanie artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-07-05 12:01
Zarządzenie Nr 144.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-07-05 11:59
Terminy wypłat
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-07-05 11:58
Zarządzenie Nr 144.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie Nr 144.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie Nr 144.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie Nr 144.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-07-05 11:55
Zarządzenie Nr 144.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-07-04 11:52
Gminny Program Wspierania Rodzinny w Mieście Skierniewice na lata 2020-2022
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-07-04 11:49
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-07-04 11:48
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023
Dodanie artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-07-04 09:30
Dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem 40 zł na osobę dziennie
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-07-01 13:19
Dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem 40 zł na osobę dziennie
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-07-01 13:18
Dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem 40 zł na osobę dziennie
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-06-13 14:32
Informacja
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-06-13 14:31
Informacja
Dodanie artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-06-08 15:32
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-06-08 15:31
Zapytanie ofertowe
Dodanie artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-06-02 09:21
Zarządzenie nr 3.2021 Dyrektora MOPR Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-06-02 09:20
Zarządzenie nr 3.2021 Dyrektora MOPR Skierniewice
Dodanie artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-06-02 08:57
Korpus Wsparcia Seniorów 2022 rok
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-06-02 08:56
Korpus Wsparcia Seniorów 2022 rok
Dodanie artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-05-27 14:56
Sprawozdania finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach za 2021 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Terminy wypłat
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-05-17 08:57
Zarządzenie nr 89/2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 89/2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 89/2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 89/2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-05-17 08:49
Zarządzenie nr 89/2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-05-16 15:46
Terminy wypłat
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-04-29 12:25
OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2022-04-29 12:23
OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU
Dodanie artykułu
Agnieszka Czajka

2022-04-26 14:50
Terminy wypłat
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-04-25 11:35
Nabór- Starszy Inspektor ds. BHP
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-04-20 14:06
Nabór- Starszy Inspektor ds. BHP
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-04-20 13:45
Nabór- Starszy Inspektor ds. BHP
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-04-19 13:54
Nabór- Starszy Inspektor ds. BHP
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Nabór- Starszy Inspektor ds. BHP
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Nabór- Starszy Inspektor ds. BHP
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-04-19 13:53
Nabór- Starszy Inspektor ds. BHP
Dodanie artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-04-14 13:53
Sprawozdania finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach za 2021 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Sprawozdania finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach za 2021 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Sprawozdania finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach za 2021 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-04-14 13:52
Sprawozdania finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach za 2021 rok
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-04-14 13:50
Sprawozdania finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach za 2021 rok
Dodanie artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-04-11 12:55
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-04-11 12:53
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-03-31 15:40
Terminy wypłat
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-03-24 21:11
Dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem 40 zł na osobę dziennie
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem 40 zł na osobę dziennie
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem 40 zł na osobę dziennie
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2022-03-23 22:51
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2022-03-23 22:46
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2022-03-23 22:40
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2022-03-23 22:32
Zarządzenie nr 37.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice
Dodanie artykułu
Agnieszka Czajka

2022-03-14 10:17
Terminy wypłat
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-03-11 09:19
Wyniki naboru
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-03-11 09:18
Wyniki naboru
Dodanie artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-03-07 08:49
Terminy wypłat
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-03-02 14:28
Dokumenty do pobrania
Dodanie załącznika/ załączników
Jolanta Gajewska
Dokumenty do pobrania
Dodanie załącznika/ załączników
Jolanta Gajewska

2022-03-02 14:27
Dokumenty do pobrania
Dodanie załącznika/ załączników
Jolanta Gajewska
Dokumenty do pobrania
Dodanie załącznika/ załączników
Jolanta Gajewska

2022-03-02 13:55
Dokumenty do pobrania
Dodanie załącznika/ załączników
Jolanta Gajewska

2022-03-02 13:46
Dokumenty do pobrania
Dodanie załącznika/ załączników
Jolanta Gajewska

2022-02-16 15:04
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-02-03 12:58
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2022-02-02 12:44
Dodatek osłonowy
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2022-01-28 10:49
Kampania pn.16 Dni bez przemocy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-01-23 14:48
Terminy wypłat
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-01-23 14:45
Dodatek osłonowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-01-23 14:42
Dodatek osłonowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-01-18 15:30
Program wyrównywania różnic między regionami 2022r.
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-01-18 15:28
Program wyrównywania różnic między regionami 2022r.
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-01-18 15:25
Program wyrównywania różnic między regionami 2022r.
Dodanie artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-01-13 14:06
Zgłoszenia
Dodanie artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2022-01-12 12:58
Dodatek osłonowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-01-12 12:27
Dodatek osłonowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-01-12 12:23
Dodatek osłonowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-01-10 10:03
Dodatek osłonowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-01-10 09:51
Dodatek osłonowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-01-10 09:49
Dodatek osłonowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-01-10 09:48
Dodatek osłonowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-01-10 09:42
Dodatek osłonowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-01-10 09:40
Dodatek osłonowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-01-10 09:39
Dodatek osłonowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-01-10 09:38
Dodatek osłonowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-01-10 09:20
Dodatek osłonowy
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dodatek osłonowy
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dodatek osłonowy
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-01-10 09:08
Dodatek osłonowy
Dodanie artykułu
Agnieszka Czajka

2022-01-04 14:54
Dokumentu do pobrania PFRON
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2022-01-04 14:44
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Dokumentu do pobrania PFRON
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2021-12-31 08:53
Terminy wypłat
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2021-12-30 09:56
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2021-12-30 09:54
Zapytanie ofertowe
Dodanie artykułu
Agnieszka Czajka

2021-12-30 09:53
Zapytanie ofertowe
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2021-12-30 09:52
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2021-12-20 11:23
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2021-12-20 11:19
Zapytanie ofertowe
Dodanie artykułu
Agnieszka Czajka

2021-12-17 14:52
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2021-12-17 14:50
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2021-12-03 13:16
Kampania pn.16 Dni bez przemocy
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2021-12-03 13:13
Kampania pn.16 Dni bez przemocy
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2021-12-03 13:05
Kampania pn.16 Dni bez przemocy
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2021-12-03 13:04
Kampania pn.16 Dni bez przemocy
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2021-12-03 13:00
Kampania pn.16 Dni bez przemocy
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska
Kampania pn.16 Dni bez przemocy
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2021-12-03 12:59
Kampania pn.16 Dni bez przemocy
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2021-12-03 12:57
Kampania pn.16 Dni bez przemocy
Edycja artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2021-12-03 12:46
Kampania pn.16 Dni bez przemocy
Dodanie artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2021-12-01 13:13
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2021-12-01 11:03
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Anna Gorgol-Chmielewska

2021-12-01 10:46
Zapytanie ofertowe
Dodanie artykułu
Anna Gorgol-Chmielewska

2021-11-24 10:32
Terminy wypłat
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2021-11-22 14:11
Zapytanie ofertowe
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2021-11-18 14:28
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2021-11-18 14:27
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2021-11-18 14:15
Zapytanie ofertowe
Dodanie artykułu
Agnieszka Czajka

2021-11-16 14:33
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2021-11-16 11:15
ZAPYTANIE OFERTOWE
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2021-11-16 11:14
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Czajka

2021-11-16 11:10
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dodanie artykułu
Agnieszka Czajka

2021-10-28 13:58
RODO
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2021-10-27 09:50
Terminy wypłat
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

2021-10-27 09:41
Terminy wypłat
Edycja artykułu
Agnieszka Czajka

Oficjalna strona www

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4

46 833 39 48
sekretariat@moprskierniewice.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.