Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Korpus Wsparcia Seniorów 2023 rok

Wyświetl stronę główną » Wspieraj Seniora » Korpus Wsparcia Seniorów 2023 rok

Podtytuł: Korpus Wsparcia Seniorów 2023 rok

Logo akcji Wspieraj Seniora

Miasto Skierniewice – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach informuje, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadziło program

„ Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 r.”, który będzie realizowany do 31 grudnia 2023 roku.

„Program”, jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły: Moduł I, Moduł II.

MODUŁ I

Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy.

Adresaci Modułu I

Adresatami są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy  z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach Modułu I programu:

Krok 1. Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia określonej w programie, zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, Al. Niepodległości 4, tel. 468809538, 46 8809529, 46 832 83 82.

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych. 

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych ustala z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby. 

Krok 4. Pracownik ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych, po odbytej wizycie, określi szczegółowy zakres i terminy świadczenia usługi wsparcia.

MODUŁ II

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu  do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

Cele szczegółowe Modułu II:

Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez świadczenie „opieki na odległość” na rzecz osób starszych poprzez:

  1. dofinansowanie zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa”;

Realizacja Modułu II ma także na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów  w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem  ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe  lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki  w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Adresaci Moduł II

Seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy  z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są  w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

Opis usługi

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:  

•          przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, 

•          detektor upadku, 

•          czujnik zdjęcia opaski/urządzenia, 

•          lokalizator GPS,

•          funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

•          funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),

•          funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt do 30 maja 2023 roku z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Skierniewicach   Al. Niepodległości 4, tel: 46 8809538, 46 8809529, 46 832 83 82, e-mail : sekretariat@moprskierniewice.pl.Planowana ilość osób objętych wsparciem w ramach Modułu II – 30 osób.

Aktualizacja

Na terenie Miasta Skierniewice opaski bezpieczeństwa zostaną zakupione w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, edycja na rok 2023.

 

Gmina może otrzymać dotację z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych programem, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania.

 

Otrzymana kwota dotacji:

Moduł I – 20516,00 zł

Moduł II – 34664,00 zł

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do kontaktu  z Miejskim  Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Skierniewicach  lub pod numerem tel. : 46 880 95 37 lub 46 832 83 82.

Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2023

 

W ramach programu na terenie Miasta Skierniewice przewiduje realizacje programu  „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”  Moduł I i Moduł II m.in: świadczenie „opieki na odległość” na rzecz osób starszych, której celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania. Działania te objęte są modułem  I i II programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Realizując program będziemy korzystać z możliwości jakie stwarza nam dzisiejsza technika. Dzięki realizacji programu zapewnimy seniorom natychmiastową pomoc  w razie nagłej potrzeby, co dodatkowo wpłynie na ich poczucie bezpieczeństwa a także możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

 

UWAGA!

  • Osoba realizująca usługę (pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach lub osoba wyznaczona przez MOPR) zawsze umówi się z Seniorem na wizytę, wskazując konkretny dzień i godzinę – nigdy nie pojawi się bez zapowiedzi !!!
  • Senior powinien wymagać od osoby realizującej usługę okazania dokumentu tożsamości oraz „Skierowania” z MOPR, służących weryfikacji osoby.
  • Wszelkie niezapowiedziane, lub wzbudzające podejrzenie Seniora wizyty należy niezwłocznie zgłosić do MOPR w Skierniewicach pod nr telefonu: 46 832 83 82, 46 880 95 29.

Infolinia 22 505 11 11 działa od poniedziałku do niedzieli, w godz. 08:00-21:00. Realizacja usługi wsparcia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach w godzinach od 08:00 do 16:00. Zgłoszenia, które wpływają w weekendy przez system CAS rozpatrywane są od poniedziałku. Więcej informacji dotyczących Programu „Korpus Wsparcia seniorów na rok 2023” znajduje się na stronie internetowej: https://wspierajseniora.pl/

Informacje

Rejestr zmian

2023-06-21 14:11

Edycja artykułu - Anna Gorgol-Chmielewska

2023-05-15 11:37

Dodanie artykułu - Anna Gorgol-Chmielewska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4

46 833 39 48
sekretariat@moprskierniewice.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.