Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Wyświetl stronę główną » Piecza zastępcza » Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki ze strony rodziców biologicznych.

Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki nad dzieckiem, sprawowana do momentu rozwiązania przez rodziców biologicznych sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci.

Rodziny zastępcze mogą być spokrewnione z dzieckiem, gdy opieki podejmuje się ktoś z rodziny (dziadkowie, rodzeństwo), ale także niezawodowe. Odrębną grupę stanowią zawodowe rodziny zastępcze - takie rodziny przez cały czas trwania umowy muszą być gotowe na przyjęcie dziecka. Rodziny, które podejmują się opieki nad dzieckiem, otrzymują co miesiąc pełne wsparcie instytucji oraz pomoc pieniężną na jego utrzymanie.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobom niepozostającym w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej;

- wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na nich nałożony;

- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz opinią o posiadaniu predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawioną przez psychologa;

- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Ponadto od kandydatów oczekujemy chęci współpracy, a następnie wypracowania wspólnej, przemyślanej decyzji dotyczącej opieki zastępczej.

Informacje

Rejestr zmian

2023-07-05 12:32

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2023-07-05 12:30

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2023-07-05 12:14

Dodanie artykułu - Agnieszka Czajka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4

46 833 39 48
sekretariat@moprskierniewice.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.